IPM

Inleiding

In de nieuwe en aanstaande regelgeveing m.b.t. knaagdierbestrijding buiten door professionals wordt gebruikgemaakts van de term IPM. Het is verstandig om deze term in goed Nederlands uit te leggen. Eens te meer omdat de huidige uitleg ( Wikipedia, e.a.) steeds uitgaat van een omschrijving van toepassing op IPM in de landbouw. Onderstaande uitleg is geschreven van uit IPM toepassing door professionele plaagdierbeheersers die hun werkzaamheden verrichten in en rond gebouwen.

Omschrijving van IPM

De sleutel tot plaagdierenbeheersing is inzicht in én controle over omgevingen waarin ongedierte kan voor komen.
Ratten en muizen zijn al sinds mensenheugenis een bedreiging voor de gezondheid van de mens. Ze verspreiden ziektes en veroorzaken ook grote schade aan onder meer levensmiddelen, gebouwen, isolatiemateriaal en elektriciteitsleidingen.
Vandaag de dag weten we dat plaagdieren een veel grotere familie is dan alleen knaagdieren. Vliegen, kakkerlakken, zilvervisjes, allerlei mottensoorten, bedwantsen, muggensoorten, enz. Sommige zijn onprettig om te zien. De meeste veroorzaken schade, maken voedsel ongeschikt voor consumptie, brengen ziektes over op de mens, enz.

Bij de traditionele manier van ongediertebestrijding werd veelal gebruik gemaakt van giftige middelen. De moderne werkwijze is om zo veel mogelijk minder milieubelastend te werk te gaan. Denk hierbij aan het gebruik van o.a. klapvallen en gifvrij lokaas, mottenvallen, elektrische vallen voor vliegende insecten. Daarnaast geldt: Voorkomen is beter dan genezen! Zorg dat plaagdieren in en rond gebouwen geen prettig leven hebben. Ruim op, houd schoon, maak toegangen dicht. Zorg er voor dat plaagdieren niet meekomen met leverancies. Breng plaagdieren niet mee van vakantie.

"IPM is een duurzame oplossing om plaagdieren te beheersen door het combineren van biologische, culturele, (fysische) mechanische en chemische middelen op een manier die economische, gezondheids- en milieurisico’s minimaliseert.”

De benadering is preventief van aard.

IPM is een internationaal ingeburgerde benadering om aan plaagdier verwante problemen te voorkomen. Het is een lange termijn, zich continu herhalend proces om plaagdieren te voorkomen op plaatsen waar je zie per se niet wil hebben.

Elk ongedierte heeft een zeer specifieke omgeving nodig, bekend als habitat, om te overleven en zich voort te kunnen planten. Om effectief te kunnen monitoren en bestrijden, moet men zich bewust zijn van de relatie tussen plaagdieren en slechte hygiëne of achterstallig onderhoud van een locatie. Deze creëren veelal een ideale habitat voor plaagdieren; een plekje waar ze zich thuis voelen. We kunnen deze habitats verwijderen of beperken door monitoring en bestrijding. Op deze manier voorkomt u plaagdieren.

Primaire acties:

• ongediertetoegangen afsluiten/ wering van plaagdieren optimaliseren
• voedselbronnen verminderen en liefst wegnemen
• schuilplaatsen wegnemen
• het klimaat zo beïnvloeden dat plagdieren zich onprettig voelen en weggaan, sterven en/ of zich niet voortplanten

Geen twee locaties zijn hetzelfde, maar door kennis en ervaring te combineren, kunnen de factoren worden weggenomen die plaagdieren toestaan te overleven en zelfs te gedijen.

Hygiëne

Hygiëne, of beter gezegd gebrek aan hygiëne, speelt een grote rol bij het creëren van condities van de leefomgeving van ongedierte, zowel bij food als bij non-food locaties. In de voedingsindustrie zijn er heel veel mogelijkheden voor plaagdieren om te gedijen en de risico’s voor consumenten zijn groter. Dat is de reden waarom de wetgeving op dit gebied veel stringenter is. Het gaat over de veiligheid van de consument en iedereen die voedsel hanteert moet bewijzen dat hij alle mogelijke stappen onderneemt om te garanderen dat het geserveerde of afgeleverde voedsel veilig is.
Het scheppen van de juiste voorwaarden helpt een barrière opwerpen, die uw locatie of bedrijf beschermt tegen plaagdieren en micro-organismen.

U bent de ondernemer. U kent uw klant. U weet wat de klant motiveert om met u zaken te doen. Waar komt de groei van morgen vandaan? Wat zijn de ontwikkelingen in de markt, communicatie, commercie, technologie, wet- en regelgeving? Welke invloed hebben ontwikkelingen als big-data, sensors, IOT, ....... op uw kansen in de markt? Heeft u een plan dat u nu aan het uitvoeren bent? Zo niet laten we uw plan voor de toekomst maken en uitvoeren.