Mijn naam is Bert Spierings.

 

Bent u ondernemer in het MKB?

Als MKB ondernemer beslist u alles zelf. Beschikt u altijd over voldoende kennis, kunde en ervaring? Toch moet u keuzes maken. Daarom is het goed om met mensen in contact te zijn die u kunnen ondersteunen bij de groei van uw bedrijf, oplossen van knelpunten en problemen, inzicht geven in hoe de toekomst er kan zien en u helpen u op die toekomst voor te bereiden.

Herkent u dit:

• Is de groei er uit?

• Bedrijfseconomische en/of financiële zorgen?

• Heeft u moeite met het vinden van de volgende klant?

• Voelt u dat u er meer uit kunt halen en zoekt u assistentie of een gesprekspartner?

• Heeft u ondersteuning nodig of goed advies en begeleiding?

Cleon

Met het oprichten van Cleon had ik twee doelen voor ogen:

1. mijn ervaring, kennis en kunde gebruiken om mede-ondernemers succesvol te laten zijn en blijven, ongeacht of zijn nú goed presterend zijn, uitgedaagd zijn of in moeilijkheden verkeren.

2. de individuele ondernemer inzicht te geven in de marktontwikkelingen, in het bijzonder in zijn markt én vooral daarbij te betrekken de ontwikkelingen van technologie en communicatie met afnemers die voor hem belangrijk zijn.

Ik ben accredited associate bij het Institute for Independent Business, IIB Logo

Als onafhankelijk adviseur ondersteun ik DGA’s en ondernemers met het duurzaam en op praktische wijze verbeteren van het resultaat van hun ondernemingen. Hierbij laat ik mij vooral leiden door de feitelijke situatie, hun persoonlijke ambitie en overtuigingen, marktomstandigheden en -positie.

Business Support Programma; Praktisch advies dat werkt!

Mijn sterke punt hierbij is de kern(-en) van de ontwikkeling in verleden, heden en de toekomst snel te doorzien en middels het Business Support Programma (BSP) een agenda op te stellen van onderwerpen, volgorde en een werkbare tijdlijn die de kern van de samenwerking. Dit BSP wordt uitgevoerd via flexibele inzet gedurende een langere periode, gebaseerd op een vooraf overeengekomen aantal dagdelen per maand.

Ik bied u het eerste gesprek aan: het is gratis!

Wanneer nodig of gewenst gebruik ik mijn IIB netwerk van functionele of branche-specialisten om deelproblemen te helpen oplossen. Daarnaast heb ik ruime ervaring in marketing, operationeel management, ondernemer/DGA, directie voeren, inkoop en productie, financiële onderwerpen en bedrijfseconomie, techniek, productontwikkeling, internationale distributie, interim-management.

Een andere vorm van BSP is persoonlijke sparringpartner: hoe ziet de langere termijn eruit, welke ontwikkelingen in de wereld spelen een rol bij de toekomst van uw bedrijf en hoe bereidt u uw onderneming en personeel op de kansen en bedreiging voor. Wat betekent dit voor uw ondernemerschap en uw ambities?

Cleon bedient klanten met een of meer van de volgende kenmerken:

-Ondernemingen uit de diverse landen en bedrijfstakken. Veel doen er regelmatig zaken buiten de landsgrenzen.
-De meeste hebben een lange staat van dienst en waren of zijn succesvol.
-Ze willen financieel en economisch succesvol zijn. Toch schiet het tijdig aanpassen van eigen bedrijfsproces en verdienmodel er soms bij in.
-Hun optimisme leidt er soms toe dat zij helaas in zwaar weer terecht komen. Hoe eerder dat onderkent wordt hoe eenvoudiger het vinden van de oplossingen is.
-Ze bezitten de drang, de wil, de intentie om meer succes te hebben bij (potentiële) afnemers.
-Ze willen meer toegevoegde waardes creëren of het aanbod naar de klant optimaliseren en zo hun positie versterken.
-Ze willen hun hun website gebruiken om succesvol potentiële afnemers te vinden en tot klant te maken.
-Ze willen hun online activiteiten uitbreiden en zoeken naar de juiste methode.

U bent de ondernemer. U kent uw klanten. U weet wat de klant motiveert om met u zaken te doen? Succesvol zijn en blijven? We maken het BSP en voeren het samen uit.

Mijn motivatie is om mijn opdrachtgevers dat te laten bereiken waar zij van dromen!

 

Samen werken aan succes! Laten we een afspraak maken!

Je bent de ondernemer. Je kent de klant en zijn behoeften. Je weet wat de klant motiveert om met je zaken te doen. Waar komt de groei van morgen vandaan? We maken het plan en voeren het samen uit. Mijn motivatie is om mijn opdrachtgevers dat te laten bereiken waar zij van dromen! Samen werken aan succes! Laten we een afspraak maken!